måndag 31 december 2012

Hejdå 2012, Välkommen 2013!Vad har vi då sett i 2012, jo en tilltagande finanskris som även börjat synas i Sverige med många varsel, företagsnedläggningar och massuppsägningar av personal speciellt under hösten 2012. Vilket betyder en ökande arbetslöshet som kommer att synas i statistiken under våren 2013.

En bidragande orsak är det ekonomiska tillståndet i de så kallade PIGS länderna, Grekland ÄR bankrutt och stöttas av lån (bidrag) som de inom överskådlig framtid inte kommer att kunna betala tillbaka ifrån Tyskland och Frankrike. Det som tidigare i år var en omöjlighet att Grekland skulle lämna Emu samarbetet och införa en egen lokal valuta ser ut att vara en god ide så länge det sker under kontrollerade former. Spanien har stora problem med överhettad bostadsmarknad där ballongen spräcktes 2008 och inte har återhämtat sig helt än. 

Två regioner i Spanien har redan ansökt om konkurs och ungdomsarbetslösheten ligger runt 25 %. Du kanske tänker att det vore en ide att investera i ett hus i Spanien och ekonomiskt sett är det så, men säg att den grupp av arbetslösa ungdomar börjar demonstrera (Tänk Göteborgskravallerna) då är det inte längre så roligt att ha en bostad som blir utsatt av deras härjningar.

I USA börjar de närma sig the ”fiscal cliff” vilket betyder att statens belåning har nått taket och kommer inte kongressen överens om hur man löser detta, sätts automatiska skattehöjningar in. Vilket kommer har negativ inverkan på deras ekonomi och även övriga världen. Fram till februari 2013 har kongressen på sig att komma upp med en lösning annars träder automatiska skattehöjningar in.

I Sverige tror jag att vi kommer att se fallande bostadspriser 2013, först skulle jag börja med att dela upp vår bostadsmarknad i två delar Stockholm/Göteborg på ena sidan och övriga Sverige på den andra. I kategorin Stockholm och Göteborg så kommer priserna inte att sjunka för att de som flyttar dit har oftast tillsvidare jobb och i och med att räntan är så låg så blir de beviljade väl tilltagna lån även om priserna inte stiger så betyder det inte att inte försäljningstiden blir lång. I övriga Sverige slår massarbetslöshet till vilket gör att färre blir beviljade banklån samt att de då inte klarar av att spara ihop till den obligatoriska kontant insatsen på 15 % av bostadens pris vilket leder till fallande bostadspriser.
Så vi har ett intressant 2013 att se fram emot.