lördag 12 december 2009

Har vi gått tio år tillbaka i tiden?

http://hd.se/landskrona/2009/12/10/sa-tanjer-landskrona-kommun-pa/

http://hd.se/landskrona/2009/12/10/det-ar-bra-att-ga-upp-i-tid-pa/

För er som inte orkar klicka på länken kommer här en kort sammanfattning: Enligt de styrande i Landskrona ska socialbidragstagare i kommunen vara i någon form av sysselsättning 30 timmar per vecka och de säger att de har stöd i lagen men kan inte hitta paragrafen när de blir ombedda att ta fram den. Många av socialbidragstagarna har fått sitta framför datorer i kommunens regi och söka jobb sex timmar per dag fem dagar i veckan.

Min kommentar: Att vara aktiv och ge något tillbaka till samhället är i grund och botten bra, men att låta människor sitta i sex timmar per dag och söka jobb samt vara tvingade till att söka ett visst antal jobb per dag är helt absurt. Detta var något som jag vill minnas var populärt i slutet av 90-talet. Det fungerade ganska dåligt då också. Detta är anser jag något som är mycket snarlikt det man får göra hos arbetsförmedlingen om man har hamnat i deras jobb&utvecklingsgaranti där ska man ha telefon kontakt med tjugo arbetsgivare per månad skriva ner namn, adress, telefon nummer samt kontaktperson på företaget man har varit i kontakt med. Tjugo kontakter i månaden är inte så svårt men när man ligger i månad tre och ska hitta vettiga företag som matchar ens utbildning eller erfarenhet att kontakta då blir det genast svårare.
Så varför då inte låta socialbidragstagare eller de som är i slutet av jobb&utvecklingsgarantin eller sjukskrivna(som orkar.) gå ut och gå med gamla människor som sitter på ålderdomshem två - tre dagar i veckan det är åtminstone meningsfyllt och man ger något tillbaka till samhället. Målet när man inte har jobb måste ju vara att få ett hel eller deltidsarbete och att söka jobb samt gå på intervju måste ju ha prioritet nummer 1.

torsdag 10 december 2009

Landskrona och deras bestämelser.

http://hd.se/landskrona/2009/11/17/folkets-hus-kraever-vid/

http://hd.se/landskrona/2009/11/19/folkets-hus-anmaelt-till-do/

För er som inte orkar klicka på länken kommer här en kort sammanfattning.
Folkets hus i Landskrona hyrs inte ut till alla kommuninvånare utan de har en regel om max ett invandrar bröllop i månaden.

Min kommentar: Ja se Landskrona med de regler och förordningar de har där som skiljer sig ifrån resten av landet borde de bli en egen stat. Om man nu har begränsningen ett invandrar bröllop i månaden pga. hög musik då är ju folkets hus som lokal placerad helt fel i staden.
Om man sen klagar på att det inte blir ordentligt städat efteråt ja varför inte bara ta ut en extra avgift som säkerhet för den eventuella städkostnaden.

måndag 9 november 2009

Festen är slut och ljuset är släckt.

http://hd.se/helsingborg/2009/11/05/laes-allt-om-muf-skandalen/

För er som inte orkar klicka på länken kommer här en kort sammanfattning.
Moderata ungdomsförbundet i Helsingborg har blivit tagna av ungdomens nykterhetsförbund med att servera billig sprit till de som kom ditt inte bara medlemmar även de under 18 år.

Min Kommentar: Detta är inget nytt alla föreningar och förbund har svårt att värva nya medlemmar och antalet medlemmar är avgörande för hur stora bidrag man kan få, fler medlemmar = mer i bidrag. Tar vi SSU skandalen för några år sedan så var deras metod att låta gamla medlemmar stå kvar i registren även de som inte betalat någon ny medlemsavgift och de som var långt över pensionsåldern.
MUF:s fester och billig sprit var deras sätt att hålla medlemsantalet uppe men jag anser att de lagar som finns på området måste följas = ingen sprit till personer under 18år. Av vad jag har hört har denna kultur funnits inom MUF ända sedan 70-talet komikern Henrik Schyffert berättar i sin föreställning "Ett tal till nationen" att han aldrig var politiskt aktiv eller intresserad som ung men han var med i MUF pga. de hade de bästa festerna.
Summan av det hela sladden till stereon är utdragen, spriten konfiskerad och ljuset släckt nu börjar baksmällan göra sig påmind.

tisdag 3 november 2009

Landskronas försäkringskassa har sina egna regler!

http://hd.se/landskrona/2009/11/02/karensdag-vid-socialbidrag-unikt/


För er som inte orkar klicka på länken kommer här en kort sammanfattning.
Försäkringskassan = socialkontoret i landskrona har tvingat socialbidragstagare att skriva på ett dokument där det står att vid ogiltig frånvaro utgår en karensdag och ingen utbetalning görs. Vidare skulle du ha kommit överrens med din handläggare att du kommer vara frånvarande en dag så det är giltig frånvaro då utgår inte heller någon ersättning.

MIN KOMMENTAR: Hur lågt kan de styrande i Landskrona sjunka i sin människosyn att man inte får någon ersättning vid ogiltig frånvaro förstår man men att det INTE utgår någon ersättning vid giltig frånvaro det måste vara något helt unikt. Jag tycker synd om de Landskrona bor som är tvingade att söka socialbidrag hos social kontoret där cheferna och de folkvalda politikerna har en så snedvriden människosyn.

torsdag 29 oktober 2009

Praktikanter och företagen.

http://hd.se/helsingborg/2009/10/26/praktikplatser-slaar-ut-anstaellda/

För er som inte orkar klicka på länken så kommer här en kort summering.
Praktikplatser slår ut anställda vilket betyder att företagare säger upp fast anställd personal och tar in praktikanter för att utföra dennes arbetsuppgifter.

Min Kommentar: Om man tänker logiskt på detta och är handlare med egen butik så tror jag inte att man säger upp personal när man har praktikanter. MEN risken är mycket stor att timanställda inte kallas in vid sjukdom eller semester hos den övriga personalen, och när befintlig personal väljer att gå till annat jobb så ersätts inte platsen. Utan man kan ha tre praktikanter som utför dennes arbetsuppgifter i stället. Jag är inte förvånad om man som praktikant genom arbetsförmedlingen kan vara på samma butik i över två år. Detta är bara ett sätt för handlaren att öka sin egen vinst som slutligen hamnar i hans egen ficka genom aktie utdelning om denne har butiken som aktie bolag. Vi vet ju alla att där finns ingen brist på klienter hos arbetsförmedlingen. Ännu ett sätt för den borgerliga regeringen att för sköna statistiken hos arbetsförmedlingen inför kommande val. Inget nytt under solen.

måndag 26 oktober 2009

Jobbcoach??

http://svtplay.se/v/1731103/ostnytt/ny_jattemarknad_skapad?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1731103/sb,k103419,12,f,-1

För er som inte orkar klicka på länken så kommer här en kort sammanfattning.
Detta inslag handlar om jobbcoacher vilket genom bidrag ifrån staten skapat en ny marknad hos bemanningsföretagen.

Min kommentar är att detta är bara ett sätt för den nuvarande regeringen att förfina statistiken över de som är arbetslösa genom att sätta dem i någon form av åtgärd likt den socialdemokratiska regeringen försökt med tidigare och för vilket de blivit hårt kritiserade av den nu sittande. Då när socialdemokraterna fick kritik så var det för att de arbetslösa sattes i utbildningar som inte ledde någonvart. Med dagens åtgärd anser jag att detta bara är ett sätt för den sittande regeringen att hålla bemanningsföretag flytande med lättförtjänta pengar och att förfina statistiken inför valet 2010. Där finns ett annat inslag i SVT play där de tar fram statistik och endast 2 % av de som hade gått hos jobbcoach hade fått något jobb. Är detta då en vettig åtgärd med skattebetalarnas pengar i stället för att höja A kassan, sjukpenningen och förlänga A kassedagarna så människor inte behöver gå till socialen eller hamna mellan två stolar vilket jag anser är värre?

onsdag 21 oktober 2009

Slav arbete förekommer fortfarande i Sverige 2009.

http://hd.se/landskrona/2009/10/21/fler-saker-att-reda-ut/

För er som inte orkar klicka på länken så är det en artikel ifrån landskrona posten om att socialbidragstagare i landskrona kommun fått praktisera gratis utan att FÖRST ha blivit beviljad några pengar.

Min Kommentar till detta är att detta är en modern form av SLAVARBETE.
Slav arbete = gratis arbete utan någon ersättning.
Sverige har undertecknat FN stadgarna om de mänskliga rättigheterna men de verkar de styrande på socialförvaltningen i Landskrona inte bry sig om utan här legitimerar man det genom att kalla det praktik. Att sen chefer låtit dessa människor utföra deras privata sysslor som att fälla träd hemma hos en chef är ännu värre. Det är ju förknippat med LIVSFARA om någon av "praktikanterna" skulle fått ett träd över sig och avlidit det hade kunnat leda till fängelse och stor personlig tragedi. Den som redan har orkat att gå ner till försäkringskassan och fylla i papperna om socialbidrag mår redan så psykiskt dåligt att sedan vara tvingad till att utföra sysslor av detta slag får dem knappast att må bättre.
För att sedan inte tala om de skattebrott dessa chefer gör sig skyldiga till när de INTE tar upp det till skattemyndigheten att de fått dessa tjänster/varor utförda/tillverkade.
Att sedan inte någon av dessa chefer får stå till svars är ännu en form att legitimera det hela.

Detta stänker surt på den borgerliga alliansen av styrande kommunpolitiker i Landskrona att år 2009 så existerade fortfarande slavarbete här.

tisdag 20 oktober 2009

Mer info kommer om politik

Mer info kommer om politik och sånt.