fredag 2 april 2010

Har enskilda poliser för stora befogenheter?

En enskild polis kan idag plocka in vem som helst ifrån gatan utan någon som helst grund till att göra så genom att yttra orden ”Du ser drog påverkad ut”. Då plockas du som enskild invånare in för drog test, visitering samt identifiering och kvar hållning i en viss tid. Någon saklig grund till att göra detta finns inte utan det är lagt på den enskilde polismannen att göra denna bedömning. I ett av våra nordiska grannländer fanns till långt in på 1900 talet en lag som hette ”Förbud mot lösdriveri.” det betydde att den enskilde polis konstapeln kunde allt ifrån att be en person lämna en allmän plats för att denna befann sig där enligt den enskilde polisens tycke vid en olämplig tidpunkt på dygnet. Att bli ombedd att lämna platsen var det snälla alternativet, det andra alternativet var att konstapeln lika gärna kunde plocka in dig i häktet. I båda av dessa fallen hade staten gett den enskilde ”konstapeln” en ” card blanc”. Nämligen ett frikort att ingen saklig grund behövs för att plocka in enskilda människor. När den här lagen togs var det främst för att försvåra droganvändandet samt innehav av det. Om man inte får ha droger i sin kropp då äger du inte rätten till din egen kropp utan förlängningen staten. Då bör även staten tillhanda hålla arbete till alla invånare eller stå för deras försörjning så länge som behövs om inte heltids arbete kan tillhanda hållas. Samt bostäder till dem som behöver det. Nu har den styrande alliansen lagt ett förslag om att ovanstående även skall gälla minderåriga barn och ungdomar. Min fundering är då att kan detta inte traumatisera dessa unga människor samt skapa rädsla samt hat mot polisen? Säg att en ungdom tas in skrikandes och sparkandes ska denne då även åtalas för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd vid gripande? Om denne tvär vägrar att lämna urin prov vad är då nästa steg? Fast spänning så blod prov kan tas? När kopplas då föräldrarna in? Detta börjar mer och mer likna en diktatur.