lördag 12 november 2011

Riksdagsledamöternas löner

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13867254.ab

För er som inte orkar kolla på länken kommer här en kort sammanfattning: Den handlar om riksdagsledamöternas löneökningar samt deras arvoden för olika poster sidan om sin riksdags ledamots lön.

Min åsikt är följande: Jaha nu får riksdagsledamöterna löneökning igen? Utan enligt mig någon som helst förankring till det rådande ekonomiska läget ute i världen. Detta är inte det värsta utan de arvoden en del av dem har sidan om sin riksdags lön, nämligen som ordförande i ett utskott eller nämnd, vilket enligt artikeln ger ytterligare cirka 75000kr i inkomst per år. Räcker det inte med riksdagslönen och äran av att vara ordförande i ett utskott, borde inte detta täckas in av den normala riksdagslönen samt kanske en symbolisk summa på 1000-1500kr/månad. Vilket vid den högsta värderingen ger en ersättning på 18000kr/år istället för dagens 75000kr/år. Som hade gett en besparing för skattebetalarna på 57000kr per år.

Artikeln säger inget hur många av de 17 utskottsordförandena som har detta extra arvode men säg att det är tio stycken då blir det en besparing för skattebetalarna på 570000kr/år. Då har jag inte ens kommit till deras lön vilket i dagarna är höjd till 57000kr/månad vilket också är på tok för mycket.

söndag 6 november 2011

Antal små partier i Helsingborg del 2.

http://hd.se/helsingborg/2011/11/07/folkpartiet-till-attack-mot/

För er som inte orkar klicka på länken kommer här en kort sammanfattning:

Folkpartiet i Helsingborg har lagt en motion om att ändra Helsingborgs valkrets indelning ifrån nuvarande tre till två som det var tidigare.

Kan det vara så att det börjar gå upp för folkpartiet i Helsingborg vad jag och en del andra vetat sen valet 2010 att de mindre samarbetspartierna äts upp av det större och detta är då ett sätt för dem att säkerställa sin fortlevnad i fullmäktige även med färre mandat.

De partier som åkte kana ut ur fullmäktige 2010 var SPI och Centern. De som verkar stå på tur att åka ut i valet 2014 är KD (2 ledamots platser) och V (1 Ledamots plats). För oss andra blir det bara att vänta och se hur det går.

Antalet småpartier i Helsingborg del 1.

http://hd.se/helsingborg/2011/11/07/braket-kretsar-kring-valet/

För er som inte orkar klicka på länken så kommer här en kort sammanfattning:

I början av 90-talet fanns tio olika partier i Kommunfullmäktige i Helsingborg senare bildade socialdemokraterna och moderaterna allians runt förslaget att utöka Helsingborg ifrån tidigare två valkretsar till dagens tre.

Det är mycket svårt för små partier att ta sig in i fullmäktige i Helsingborg eftersom man måste ha minst 3 % av rösterna i en av Helsingborgs tre valkretsar (södra, mellersta, norra.)

Det märkte vi i PiratPartiet av i valet 2010 man kan vara hyfsat stora i två av valkretsarna men inte komma upp i 3 % i en, så det är en stor kloss för oss att hoppa över. Det visar också att så länge ett av blocken inte har egen majoritet så är det lite för syns skull det av de två största partierna som innehar posten av kommunstyrelsens ordförande (alltså stadens statsminister.) För det som få av kommun invånarna känner till är att moderaterna och socialdemokraterna regerar väl med varandra och kommer överens om acceptabla kompromisser sen körs i princip samtliga små partier över.

måndag 1 augusti 2011

Ett läsvärt blogg inlägg.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article13383512.ab

För er som inte orkar kolla upp länken kommer här en kort sammanfattning. Titeln är som arbetslös är jag ingen alls för banken. Mannen som skriver blogg inlägget är 56 år och bor i Lund han har blivit arbetslös efter att ha haft flera välbetalda hög status jobb som vd, regionchef och rektor. För att ställa om familjen till det nya livet har han sålt familjens villa betalt av lånet och vill att banken ska låna en mindre summa pengar till det nya boendet som han själv skriver jag sänker familjens lånekostnader med 66 %. Men banken vill inte godkänna hans a kassa ersättning på 9000kr som inkomst.

Min reflektion är flera. Bankerna tänker mycket gammal modigt att ett tillsvidare jobb är något man har livet ut så är det inte idag du kan även med ett sådant bli arbetslös ganska snabbt. Många idag är visstidsanställda de har projekt anställningar och vikariat. Hade han haft kvar sitt hus och gamla huslån hade banken inte gjort någonting alls så länge lånet och räntekostnaden amorteras. Han skriver också att hamna utanför arbetsmarknaden innebär en förlust av vänner, nätverk och bank. Det värsta måste nog vara förlust av vänner och nätverk att dessa definierar dig utifrån ditt jobb och sociala status än som person frågan är då är det lönt att har kvar sådana vänner? Ska inte vänner definiera en utifrån hur man är som person och människa än sociala status och yrke. Där finns många läsvärda kommentarer i kommentators fältet bland annat att han när han jobbade röstade blått men med facit i hand borde röstat rött. Hade han röstat rött hade han haft en liten större slant i a kassa men det hade inte ändrat bankens inställning tyvärr.

tisdag 14 juni 2011

Ny lågkonjunktur på väg 2012.

En ny låg konjunktur kommer sakta men säkert krypandes på oss här i Sverige. Hur ser man då de första tecknen av att en låg konjunktur är på väg? Det kan vara små saker till exempel utbudet av motorcyklar på blocket, efter toppåret 2008 tar färre personer MC kort för att ha legat runt 13000-14000st/år 2008 till bara mellan 5000-6000st/år 2010 och utbudet av begagnade motorcyklar är då stort en motorcykel som ny 2006 kostade 62000kr erbjuds idag ut på blocket för mellan 32-34000kr med cirka 500-700 mil på mätaren. 500 mil är vad man uppskattat att en motorcykel i Sverige körs på ett år. Skulle vi översätta detta till bilmarknaden så skulle detta motsvara en 5 år gammal bil med bara 1500 mil på mätaren till cirka halva nybilspriset. Pris bilden på begagnade bilar är inte riktigt där än men den är sjunkande. Antar att marknaden för båtar och dess prisbild är snarlik den för motorcyklar.

Vi ser redan nu en avmattning på Sveriges överhettade bostadsmarknad där finns fler objekt ute de ligger längre och knappt några säljs till utgångspriset antar säljaren inte ett lägre bud så dras objektet oftast tillbaka. I flera fall så kommer inga spekulanter till visningarna och då är det svårt för mäklaren att ens ha en diskussion om priset. Då återstår bara ett alternativ att sänka utgångspriset till säljarens förtvivlan då denne inte kommer att få vad grannen fick för ett likadant objekt för ett år sedan.

Vad beror detta på? Flera faktorer den obligatoriska kontant insatsen vilket jag gissar på är 25 % av bostadens pris, bankerna är mer restriktiva med sin utlåning för att när du lånar 1miljon av banken så behöver de bara tillföra 3000kr av eget kapital och resten ifrån riksbanken och den fria marknaden i och med Greklands krisen (Ja de är bankrutt de går bara på konstgjord andning med hjälp av stöd paket ifrån EU.) Så är den fria marknaden mindre benägen att låna ut dessa pengar och kräver i så fall högre avkastning och garantier för detta vilket skadar bankens vinst.

Går Grekland omkull (ja det är inte en fråga OM utan NÄR) då är det en nedåt gående spiral som riskerar att dra med andra länder som Portugal, Spanien, Bulgarien för att nämna några. Då stiger räntorna av den anledningen att bankerna inte kan få lån på den fria marknaden(alternativt till extremt hög ränta) och de blir mycket restriktiva med att bevilja några lån själva.

Klarar du av en bolånekostnad på 5 % ränta eller högre? Frågan är inte klarar du av den vid 8 % utan har du jobbet kvar vid en sådan hög ränta och räkna med att bostaden sjunkit 20-30% i värde sen du köpte den.

Senaste åren har många hyreslägenheter ombildats till bostadsrätter och det är ju inte bara lägenheten som går att belåna utan föreningen kan även belåna hela fastigheten och dessa sjunker också i värde. Helt enkelt kan en förening inte betala tillbaka sina lån eller den värdeminskning som banken anser att där är då går huset tillbaka till att vara hyresrätt och alla de boende förlorar sina insatser och blir hyresgäster. Där för borde det vara mäklarnas uppgift att informera köparna att detta är hela fastigheten värderad till och så här mycket är den belånad. Samt denna % sats är den aktuella BR:ns lån i det hela.

Vad kan man då göra för att gardera sig mot en låg konjunktur? Betala av på sina lån och spara till en rejäl buffert för när låg konjunkturen slår till den som har kontanta pengar då kan räkna med en riktig köpfest.

tisdag 31 maj 2011

Då var medlemsmötet avslutat.

Reflektioner ifrån Pirat Partiets vårmöte 2011.

Det var positivt att se att medlemmar verkligen tog sig tid att skriva många och bra motioner, det tråkiga var att nästan alla motioner blev nedröstade. Det som ofta efterfrågades var analyser, studier och eventuella forsknings resultat runt de olika frågorna och det skapar ytterligare problem dessa kan nog vara bra att ha, och läsa men PP är idag ett parti utanför riksdagen och har inte de ekonomiska resurserna att ha personer anställda som gör dessa djupstudier och analyser och vanliga medlemmar har studier, jobb och familj och har rent krasst inte tiden att lägga ner hur mycket de än hade velat.

Det anser jag skapar vissa problem för partiet nämligen svårigheten att bredda sig utanför de snävt uppställda ramar vi i nuläget har. Att bredda partiets politik måste vara en prioriterad punkt till valen 2014 och helst då inom frågor som ofta uppkommer i en normal valrörelse som arbetsmarknad, socialförsäkringssystem, vård/omsorg och skola/utbildning.(Dock är frågan om breddning av partiets frågor utanför de sedan tidigare uppställda ramarna något som redan splittrar medlemmarna.)

Sen ser jag det som positivt att PP behåller de frågor vi redan har som gör oss unika mot andra partier. Nu ska snart princip program 4,0 skrivas och om det bara är inom de snäva ramar vi har kan det mycket väl bli problem för oss 2014 med ytterligare ett dåligt valresultat. Många medlemmar som jag pratat med anser att en breddning av partiets politik är mycket viktig för dess överlevnad efter valet 2014.

//Peter

torsdag 20 januari 2011

Ledar byte i Pirat Partiet!

I början av januari meddelade Rick Falkvinge att han lämnar posten som parti ledare för PP.
Jag bör tillägga att han har gjort mycket bra för partiet genom åren (inte bara startade det.) höjd punkten måste ha varit EU valframgången 2009.

Sen dess har olika konstiga handlingar och uttalanden avlöst varandra, bland annat att förlänga kandidaturen i intern valet till riksdagslistorna 09 för att få fram fler kvinnliga kandidater, för att den inbyggda kvoteringsalgoritmen skulle fungera perfekt. Till det kända eller (ö)kända barnporr uttalandet i valrörelsen 2010. I en valrörelse präglad av de normala valfrågorna som jobb, socialförsäkringssystem, vård och skola hamnade snabbt PP i en medial solförmörkelse där ingen av våra frågor var särskilt intressanta medialt sätt. Där den enda frågan som fick lite uppmärksamhet var den av sensationskaraktär. Där partiledaren endast kunde leverera fin retorik i interna nyhetsbrev till medlemmarna det (enligt min åsikt) var så välformulerat och väl skrivet att hade det förmedlats ut till media hade det kunnat gå lite annorlunda i valet. Valdagen kom och gick och valresultatet för PP blev minst sagt uselt. En partiledares jobb oavsett parti är alltid att leverera ett bra valresultat eller en valframgång kan detta inte göras måste partiledaren alltid vara villig att sätta sin plats till förfogande för någon annan person som har medlemmarnas förtroende att klara av detta. Jag själv liksom andra medlemmar i partiet har krävt att partiledaren skulle ställa sin plats till förfogande och i januari fick den interna kritiken genomslag, och Rick meddelade att han lämnar posten som partiledare.

Det är bara att gratulera PPs vice partiledare Anna Troberg till posten som ny partiledare och hoppas på ett ännu bättre valresultat 2014.

söndag 16 januari 2011

Hej då 2010 Välkommen 2011!

Vad kan vi då förvänta oss av 2011?

Det ska bli spännande att se om bankerna genom för amorteringskrav hos alla deras bolån kunder eller bara de nya. Hur som helst ingen av bankerna vill vara först ut i detta startfält, vilket kan göra att deras bolån kunder flyttar sina lån till en annan bank. Alternativet är att gemensamt komma överens om amorteringskrav men det luktar kartellbildning så det är svårt. Sista alternativet är att låta regeringen komma ut med sådana regler men det är minerad mark hos vilket parti som helst, precis som att få lov att göra avdrag för räntekostnaden i deklarationen. Hur som helst så tror jag att vi kan se fallande bostadspriser framöver.

En såpa som kommer att fortsätta är Assange affären detta har hanterats mycket dåligt av åklagaren ifrån början och hanteringen bör vara under all kritik. Den ena åtalspunkten är sexuellt ofredande är detta en klapp på stjärten eller bröstet så har den massmediala uppmärksamheten och åklagarnas hantering sprängt alla rimlighetens gränser. Det andra är våldtäkt är det så att han är oskyldigt så är det en stor tragedi inte bara för honom själv och kvinnan inblandad utan även för det svenska rättsväsendet. Är han skyldig så måste han få ett lämpligt straff och kvinnan på så sätt någon form av upprättelse men hanteringen av detta fall av de svenska åklagarna är en parodi på rättvisa att först lägga ner fallet för att ta upp det igen.
Hur som helst såpan fortsätter med stor sannolikhet långt in i 2011.

Det som får mig att tro att här skulle kunna vara politisk inblandning och på tryckning i det hela är att jag läste att båda kvinnorna snabbt efter blev sjukskrivna. Den svensk som under det närmaste året skickat in ansökan om sjukskrivning till försäkringskassan vet att deras handläggnings tid är upp till fyra månader och i de flesta fall mot slutet av dessa fyra än i början. Så man kan onekligen börja undra.