tisdag 31 maj 2011

Då var medlemsmötet avslutat.

Reflektioner ifrån Pirat Partiets vårmöte 2011.

Det var positivt att se att medlemmar verkligen tog sig tid att skriva många och bra motioner, det tråkiga var att nästan alla motioner blev nedröstade. Det som ofta efterfrågades var analyser, studier och eventuella forsknings resultat runt de olika frågorna och det skapar ytterligare problem dessa kan nog vara bra att ha, och läsa men PP är idag ett parti utanför riksdagen och har inte de ekonomiska resurserna att ha personer anställda som gör dessa djupstudier och analyser och vanliga medlemmar har studier, jobb och familj och har rent krasst inte tiden att lägga ner hur mycket de än hade velat.

Det anser jag skapar vissa problem för partiet nämligen svårigheten att bredda sig utanför de snävt uppställda ramar vi i nuläget har. Att bredda partiets politik måste vara en prioriterad punkt till valen 2014 och helst då inom frågor som ofta uppkommer i en normal valrörelse som arbetsmarknad, socialförsäkringssystem, vård/omsorg och skola/utbildning.(Dock är frågan om breddning av partiets frågor utanför de sedan tidigare uppställda ramarna något som redan splittrar medlemmarna.)

Sen ser jag det som positivt att PP behåller de frågor vi redan har som gör oss unika mot andra partier. Nu ska snart princip program 4,0 skrivas och om det bara är inom de snäva ramar vi har kan det mycket väl bli problem för oss 2014 med ytterligare ett dåligt valresultat. Många medlemmar som jag pratat med anser att en breddning av partiets politik är mycket viktig för dess överlevnad efter valet 2014.

//Peter