tisdag 14 juni 2011

Ny lågkonjunktur på väg 2012.

En ny låg konjunktur kommer sakta men säkert krypandes på oss här i Sverige. Hur ser man då de första tecknen av att en låg konjunktur är på väg? Det kan vara små saker till exempel utbudet av motorcyklar på blocket, efter toppåret 2008 tar färre personer MC kort för att ha legat runt 13000-14000st/år 2008 till bara mellan 5000-6000st/år 2010 och utbudet av begagnade motorcyklar är då stort en motorcykel som ny 2006 kostade 62000kr erbjuds idag ut på blocket för mellan 32-34000kr med cirka 500-700 mil på mätaren. 500 mil är vad man uppskattat att en motorcykel i Sverige körs på ett år. Skulle vi översätta detta till bilmarknaden så skulle detta motsvara en 5 år gammal bil med bara 1500 mil på mätaren till cirka halva nybilspriset. Pris bilden på begagnade bilar är inte riktigt där än men den är sjunkande. Antar att marknaden för båtar och dess prisbild är snarlik den för motorcyklar.

Vi ser redan nu en avmattning på Sveriges överhettade bostadsmarknad där finns fler objekt ute de ligger längre och knappt några säljs till utgångspriset antar säljaren inte ett lägre bud så dras objektet oftast tillbaka. I flera fall så kommer inga spekulanter till visningarna och då är det svårt för mäklaren att ens ha en diskussion om priset. Då återstår bara ett alternativ att sänka utgångspriset till säljarens förtvivlan då denne inte kommer att få vad grannen fick för ett likadant objekt för ett år sedan.

Vad beror detta på? Flera faktorer den obligatoriska kontant insatsen vilket jag gissar på är 25 % av bostadens pris, bankerna är mer restriktiva med sin utlåning för att när du lånar 1miljon av banken så behöver de bara tillföra 3000kr av eget kapital och resten ifrån riksbanken och den fria marknaden i och med Greklands krisen (Ja de är bankrutt de går bara på konstgjord andning med hjälp av stöd paket ifrån EU.) Så är den fria marknaden mindre benägen att låna ut dessa pengar och kräver i så fall högre avkastning och garantier för detta vilket skadar bankens vinst.

Går Grekland omkull (ja det är inte en fråga OM utan NÄR) då är det en nedåt gående spiral som riskerar att dra med andra länder som Portugal, Spanien, Bulgarien för att nämna några. Då stiger räntorna av den anledningen att bankerna inte kan få lån på den fria marknaden(alternativt till extremt hög ränta) och de blir mycket restriktiva med att bevilja några lån själva.

Klarar du av en bolånekostnad på 5 % ränta eller högre? Frågan är inte klarar du av den vid 8 % utan har du jobbet kvar vid en sådan hög ränta och räkna med att bostaden sjunkit 20-30% i värde sen du köpte den.

Senaste åren har många hyreslägenheter ombildats till bostadsrätter och det är ju inte bara lägenheten som går att belåna utan föreningen kan även belåna hela fastigheten och dessa sjunker också i värde. Helt enkelt kan en förening inte betala tillbaka sina lån eller den värdeminskning som banken anser att där är då går huset tillbaka till att vara hyresrätt och alla de boende förlorar sina insatser och blir hyresgäster. Där för borde det vara mäklarnas uppgift att informera köparna att detta är hela fastigheten värderad till och så här mycket är den belånad. Samt denna % sats är den aktuella BR:ns lån i det hela.

Vad kan man då göra för att gardera sig mot en låg konjunktur? Betala av på sina lån och spara till en rejäl buffert för när låg konjunkturen slår till den som har kontanta pengar då kan räkna med en riktig köpfest.