onsdag 24 november 2010

Att ammortera eller inte ammortera.....

Detta är kommentarer till artiklar med följande rubriker på Dagens industris internet sida (di.se) ”Banker: Inför amorteringskrav!” ”Här är risken för en bobubbla störst”

Det handlar alltså om bolånetaket vid köp av bostäder samt bankernas önskan om att införa ammorteringskrav.

1.Den som sätter sig i skuld är inte fri naturligtvis finns det då saker som ger god legitimitet att göra så exempelvis bostäder ( mer än lån för konsumtion.)

2. Jag är ingen expert men om du köper en bostad med max belåning och värdet går ner till noll så har jag inte hört något fall där banken tagit bostaden när du betalat räntorna i tid eller följt den uppställda amorteringsplanen. Det är när du inte klarat av att betala något av ovanstående som banken tagit din bostad. Rent generellt bostadens värde är bara aktuellt för dig om du planerar att sälja den vad den sen är emellan köptillfället och säljtillfället är ganska ointressant men naturligtvis lite sinnes ro om den ökat i värde (så länge du inte planerar att belåna den mot värde ökningen vilket egentligen ingen rekommenderar.).

3. För att återknyta till nummer 1 att låna pengar det gör du med din framtida inkomst som säkerhet att då som utlånande bank inte ha amorterings krav har jag mycket svårt att förstå.(Även om banken vill ha dig som kund på livstid, så ser de framåt med en tro att bostäder alltid ökar i värde). Se detta som ett potentiellt scenario: Köper du bostad när du är 25år och efter 40år amorterat av lånet då är du 65år och pensionär . Arbetsmarknaden idag är mycket flyktig många stannar inte kvar på samma arbete i 40 år och svackor kan förekomma (arbetslöshet). Eller stannar kvar i samma bostad så länge.

Min åsikt är att detta med ett bolånetak är bra MEN det borde höjas som köpare borde man stå för 20 % av köpesumman själv och ha ammorteringskrav på 20år. Detta borde de stora bankerna inte behöva be statliga myndigheter att införa utan det kan de gott göra själva. ”Den som är i skuld är inte fri.” Man köper en bostad för att bo i inte i rent spekulationssyfte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar